Vi har nu blivit färdiga med en ny skjutbana i Väddö (Norra roslagen) som ligger oerhört vackert utmed kusten.

Skjutbanan som länge varit planerad har nu äntligen färdigställts. Skjutbanan är försedd med 20 skjutplatser och kommer att få ett rörligt mål monterat. Vi är väldigt stolta och glada över att Försvarsmakten väljer vårt Miljökulfång för att värna om miljön.