VILKA ÄR VI?

STAPP AB är ett innovativt företag som levererar produkter och tjänster för skjutbanor. Vi arbetar för att skjutbanorna ska bli så säkra och miljövänliga som möjligt för våra användare. Våra produkter är noggrant testade under många år och allt som levereras är alltid av högsta kvalitet med hänsyn tagen till både ekonomi och hållbarhet.

Vi är stolta över att få leverera våra produkter till svenska Försvarsmakten som i sin tur under över 20 års användning bidragit till att blyurlakningen i det närmaste helt eliminerats vid beskjutning av STAPP® Miljökulfång.

STAPP AB innehar ett flertal patent och är varumärkesskyddat i de flesta länder och vi utvecklar kontinuerligt nya produkter och förbättringar för att möta framtidens behov.

STAPP AB har som mål att utveckla, tillverka och installera kundanpassade versioner av våra samtliga produkter.

Sedan år 2000 har vi installerat över 200 STAPP® Miljökulfång världen runt, mestadels i Sverige och Danmark.

STAPP® Miljökulfång har fått godkännande och utmärkelser från United States Environmental Protection Agency som beskrivit kulfånget som det mest miljövänliga alternativet på marknaden.