OM STAPP

STAPP AB grundades av Gerth Moberg år 2000 i Sverige. STAPP AB blev snabbt inblandat med behovet att förnya och förbättra dåtidens skjutbanor och har idag varit en stor bidragande faktor till att Försvarsmaktens idag skjuter mest miljövänligt i hela världen.

Företagets fokus på att förbättra miljön och säkerheten vid skjutbanor pågick under många år och som resultat av detta utvecklade Gerth Moberg STAPP® Miljökulfång och blev beviljad ett patent för denna helt unika lösning.

STAPP AB har hittills installerat över 150 st STAPP® Miljökulfång åt Svenska Försvarsmakten. STAPP® Miljökulfång har även installerats vid över 50 installationer i Danmark. Behovet av miljövänliga skjutbanor finns över hela världen och våra planer är att expandera vår verksamhet utanför Norden.

STAPP® Miljökulfång är utformad för att eliminera blykontaminering på skjutbanor som är ett stort problem över hela världen, oavsett om det är militärt, polisiärt eller civilt skytte.

Idag är STAPP AB en helhetsleverantör av all utrustning till skjutbanor, både inomhus och utomhus. Vi är ett innovativt företag som ständigt utvecklar nya produkter ämnat för professionellt bruk.

STAPP AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Intakta kulor
STAPP® Milljökulfång består av en elastisk skjutduk av gummi och ett stoppmaterial av gummigranulat som gör kulorna intakta och skapar ett miljövänligt kulfång.

Återvunnet material
STAPP® Miljökulfång består av 100% återvinningsbart material. Detta innebär att i händelse av avlägsnande eller omlokalisering av STAPP® Miljökulfång kommer det inte att påverka miljön utan ytan blir helt ren och fri från åren av skytteverksamhet.

Patenterad
STAPP® Miljökulfång har ett flertal patent och är patenterad i stora delar av Europa, Kanada och USA.

100% rikoschettfri
Ingen risk för rikoschetter vid beskjutning på samtliga av våra produkter i alla väder.

100% Miljövänligt
STAPP® Miljökulfång är det enda kulfånget i världen som klarar av att innesluta kulor från alla handeldvapen utan någon miljöpåverkan. Alla giftiga kemikalier hamnar säkert inuti STAPP® Miljökulfång och töms under säkra förhållanden vid behov. Inga blyurlakningar kommer ut i naturen.

Anpassad storlek
STAPP® Miljökulfång kan byggas i obegränsad storlek och kan kundanpassas helt efter behov. Både för utomhus och inomhusbruk.

Låg livscykelkostnad
Med STAPP® Miljökulfång undviker du dyra kostnader som följer med att uppfylla alla miljöregler främst vid saneringar. STAPP Skjutduk håller vanligtvis 3–4 år vid normalt nyttjande innan reparation behövs. Ur ett 10-årigt perspektiv har STAPP® Miljökulfång en stor fördel ekonomiskt.

Ingen brandrisk
Brand behöver syre, vilket det inneslutna patenterade systemet förhindrar. STAPP Miljökulfång är helt täckt tack vare den elastiska gummiduken, bottenduken och ramverket runt kulfånget.