STAPP® Miljökulfång – ETT PATENTERAT SYSTEM

STAPP® Miljökulfång är det enda kulfång i världen som följer alla strikta miljönormer. STAPP® Miljökulfång är utrustat med ett självtätande gummiduk som återsluts efter att projektilen passerar genom det, vilket minimerar risken för att vatten kommer in i systemet.

I händelse av att vatten kommer in i systemet passerar det genom det yttre självtätande gummiduken och samlas upp i ett uppsamlingsrör inuti miljökulfånget och kan hanteras säkert på lämpligt sätt. Detta eliminerar risken för blyförorenat vatten som läcker ut till omringande miljö vilket orsakar långsiktiga och allvarliga miljöskador som kan bli väldigt dyrt att åtgärda och sanera.

Det är ett miljövänligt, ekonomiskt och säkert alternativ till de traditionella sandvallarna som inte har något miljöskydd. STAPP® Miljökulfång ger inga rikoschetterande kulor även vid extremt kalla temperaturer då gummit inte fryser.

STAPP® Miljökulfång har en platå av förstärkt gummiduk, maximalt UV-skydd samt med en räfflad yta för maximal säkerhet och ett undre skikt av STAPP Skjutduk. Denna unika lösning bidrar till att livscykelkostnaden blir lägre då enbart den nedre delen behöver repareras.

STAPP® Miljökulfång har använts i över 20 år och de äldsta är fortfarande i fullt fungerande skick vilket gör dem till en mycket kvalitativ och säker investering.

Slide

STAPP Skjutduk

STAPP® Miljökulfång använder en unik självtätande gummiduk som återsluts efter att projektilen passerar igenom gummiduken som då förhindrar rikoschetter och minimerar risken för vatten att komma in i systemet.
STAPP® Skjutduk är utvecklad och framtagen tillsammans med Försvarsmakten under många år och har fantastiska egenskaper i form av UV-skydd och elasticitet. Hållbarheten och kvalité är mycket viktig vilket gör att STAPP® Skjutduk används frekvent av våra kunder.

Stoppmaterial

Ett projektilstoppande material av gummigranulat gör att kulorna förblir intakta inuti STAPP® Miljökulfång. Spårljusammunition kan användas utan brandrisk på grund av det patenterade inneslutna systemet som förhindrar brand. Vi har inte haft någon brand under alla våra verksamma år vilket gör oss unika.

Bottenduk och uppsamlingsrör

I händelse av att vatten kommer in i systemet, passerar det genom skjutduken och samlas upp i ett uppsamlingsrör, testas och hanteras på lämpligt sätt. Detta eliminerar risken för blyföroreningar som annars läcker ut i miljön vilket orsakar långsiktiga och allvarliga miljöskador.

STAPP® Frontskydd

STAPP® Frontskydd består av härdat stål som bekläs med STAPP® riko-plank för att säkerställa att säkerheten är maximal och rikoschetter minimeras. Projektilen tränger igenom STAPP® riko-plank och stoppas av det härdade stålet men kan inte rikoschettera genom de små hålen som sluts efter penetrering vilket skapar en säker miljö för användarna.

UNIKA FÖRDELAR

100% rikoschettfri

Ingen risk för rikoschetter vid beskjutning på samtliga av våra produkter i alla väder.

Intakta kulor

STAPP® Milljökulfång består av en elastisk skjutduk av gummi och ett stoppmaterial av gummigranulat som gör kulorna intakta och skapar ett miljövänligt kulfång.

Spårljusammunition

Spårljusammunition kan användas utan risk för brand.

Ingen brandrisk

Brand behöver syre, vilket det inneslutna patenterade systemet förhindrar. STAPP® Miljökulfång är helt täckt tack vare den elastiska gummiduken, bottenduken och ramverket runt kulfånget.

Alla väder

STAPP® Miljökulfång har klarat amerikanska militärens tester för varmt och kallt väder utfört av NDEE. STAPP® Miljökulfång har även använts av svenska och danska Försvarsmakten i över 20 år utan några hinder av dåliga väderförhållanden.

Anpassad storlek

STAPP® Miljökulfång kan byggas i obegränsad storlek och kan kundanpassas helt efter behov. Både för utomhus- och inomhusbruk.

Låg livscykelkostnad

Med STAPP® Miljökulfång undviker ni dyra kostnader som följer med att uppfylla alla miljöregler främst vid saneringar. STAPP Skjutduk håller vanligtvis 3–4 år vid normalt nyttjande innan reparation behövs. Ur ett 10-årigt perspektiv har STAPP® Miljökulfång en stor fördel ekonomiskt.

100% Miljövänligt

STAPP® Miljökulfång är det enda kulfånget i världen som klarar av att innesluta kulor från alla handeldvapen utan någon miljöpåverkan. Alla giftiga kemikalier hamnar säkert inuti STAPP® Miljökulfång och töms under säkra förhållanden vid behov. Inga blyurlakningar kommer ut i naturen.

Återvunnet material

STAPP® Miljökulfång består av 100% återvinningsbart material. Det innebär att i händelse av avlägsnande eller omlokalisering av STAPP® Miljökulfång kommer det inte att påverka miljön utan ytan blir helt ren och fri från åren av skytteverksamhet.

Patenterad

STAPP® Miljökulfång har ett flertal patent och är patenterad i stora delar av Europa, Kanada och USA.

Ammunitionstyper

STAPP® Miljökulfång hanterar alla typer av projektiler och stoppmaterialet anpassas efter behov och kan ökas vid beskjutning av grövre kalibrar.
Trubbig ammunition, hålspets och liknande är inte rekommenderat.

Kapacitet

Tester visar att STAPP® Miljökulfång klarar mer än 30 000 projektiler mot ett precisionsmål på 60 x 60 cm² utan någon reparationsåtgärd.

Bygga om befintliga skjutbanor

STAPP® Miljökulfång kan med fördel användas för att täcka redan förorenade sandvallar för att förhindra urlakning av befintligt bly i vallen. Att bygga om en sandvall till STAPP® Miljökulfång är säkert, miljövänligt och förhindrar framtida blysaneringar.