PAMICA FÖRVÄRVAR MAJORITETEN I KULFÅNGSFÖRETAGET STAPP

Pamica 2 AB har förvärvat en majoritetspost i kulfångsföretaget STAPP AB. STAPP tillverkar och säljer miljövänliga och säkra kulfång till skjutbanor som används av bland annat skytteklubbar, polis och militär i främst Sverige och USA. I Sverige är bolaget dominerande leverantör till den svenska Försvarsmakten. I takt med att miljökraven på skjutbanor och miljömedvetenheten i…