Stapp AB började år 2000 att installera miljökulfång och idag har det byggts 134st åt Svenska Försvarsmakten. Miljökulfång har även installerats i Danmark och tills idag har det byggts 50 miljökulfång. Stapp Miljökulfång har idag förutom Sverige representanter i Danmark, Norge och USA.

Blyföroreningar vid skjutbanor har sedan länge varit ett stort problem. Detta problem såg Gerth Moberg allvarligt på och uppfann då Stapp Miljökulfång. Efter många år av prövningar och diskussioner började installationerna av Miljökulfången i Sverige år 2000. Danmark började strax efter Sverige att bygga om deras befintliga skjutbanor till Stapp Miljökulfång. Än idag finns det inget kulfång som hanterar föroreningar lika bra som Stapps Miljökulfång.

År 2009 tog Gerth Mobergs brorson Marcus Moberg över verksamheten. Det finns fortfarande stora marknader som ännu inte förstått fördelarna med Stapps Miljökulfång men diskussioner förs om hurvida blyföroreningarna ska tas om hand. Det ställs allt hårdare krav på miljön och om några år framöver hoppas vi att fler gör något åt detta problem som skadar både miljön och oss människor.