Säkerhet

 • Tester visar att STAPP Miljökulfång kan hantera mer än 30.000 projektiler mot ett precisionsmål 60 x 60 cm mål.
 • Spårljus kan användas utan risk för brand.
 • Ingen risk för rikoschetter, även vid kyla.

Återvinning

 • Allt material är 100% återvinningsbart
 • Insamlade kulor kan återvinnas

Ekonomi

 • STAPP Miljökulfångs kunder, framförallt ammunitionstillverkare kan minska materialkostnader genom återvinning av projektiler.
 • De befintliga vallarna av grus utgör grunden för STAPP Miljökulfång vilket gör det mycket ekonomiskt att installera.
 • Livscykelkostnaden för STAPP Miljökulfång är lägre än befintliga kulfång av sand.

Underhåll

 • Underhåll av Miljökulfånget kan ske genom oss eller utbildning av egen personal.
 • Projektiler rensas enkelt med vårt eget mobila rensningsaggregat.
 • Stoppmaterialet rensas och återanvänds.
 • STAPP Miljökulfång är uppbyggd av egna patenterade material som har överlägsen hållbarhet och livstid.
 • När reparationer sker enligt våra anvisningar kommer STAPP Miljökulfång uppfylla alla godkännanden, betyg och riktlinjer för effektivitet, säkerhet och miljöskydd.

Godkännande

 • STAPP Miljökulfång är godkänd av Svenska Försvarsmakten.
 • STAPP Miljökulfång har blivit studerad, testad, betygsatt och godkänd av U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency)