Principskiss

Är avsett för användning tillsammans med blyuppbyggda och helmantlade projektiler för handeldvapen med kaliber upp till 12 mm diameter. Andra sorters projektiler kan också uppfångas men viss hänsyn måste tas till kulfångets funktion och underhåll.

Fasta och rörliga mål kan användas.

Det lutande kulfånget byggs upp på ett stödjande underlag och utförs utan sektionsindelningar.

Total uppsamling av projektiler och urlakningsprodukter sker. Kulfånget är rikoschettskyddande också vid stark kyla.

 
Funktionsprincip

 • Den avlossade projektilen penetrerar först en elastisk täckduk som tillsluter sig efter att projektilen passerat.
 • Friktionen hos det underliggande stoppmaterialet bromsar därefter projektilen som stannar i stoppmaterialet fram till rensning.
 • En vattentät duk under stoppmaterialet avleder det vatten som kan tränga in i kulfånget via de minimala skotthålen eller via oavsiktligt uppkomna skador i täckduken till en vattenseparerande behållare.
 • Behållaren som finns innesluten i kulfånget tappas på vatten under kontrollerade former till ett transportkärl.
 • Vattnet analyseras och föroreningsgraden avgör slutlig behandling.

 
Användning

 • Kan byggas som rakt eller vinklat kulfång.
 • Obegränsad längd och höjd.
 • Gamla projektilfång kan utnyttjas som stödkonstruktion.
 • Avsett för utomhusbruk, men kan även användas inomhus.

 
Säkerhet

 • Skjutförsök visar att STAPP Miljökulfång klarar minst 30 000 projektiler mot en precisionstavla 60 x 60 cm.
 • Spårljus kan användas.
 • Ingen risk för rikoschetter vid träff av kulfånget.

 
Underhåll

 • Projektiler rensas ur stoppmaterial med mobilt aggregat.
 • Stoppmaterialet återläggs.
 • Täckduken lagas vid stort antal hål genom pålimning av samma typ av duk eller lagning med gummimassa.

 
Återvinning

 • Kulfånget är uppbyggt av material som är 100% återvinningsbara.

 
Godkännande

 • STAPP miljökulfång har godkänts av svenska Försvarsmakten

 
US Patent no: 6715761, 7185892, Patent pending on 2015-0123347.