• STAPP Miljökulfång kan användas i alla miljöer runt om i världen och installationstiden är ungefär en vecka.
  • Det patenterade STAPP Riko-Planket är tillverkad av 100% återvinningsbar plast som är speciellt framtagen för att klara extrema temperaturer och alla vanliga ammunitionstyper.
  • STAPP RikoPlank är gjord av plast från återvunnet material och kan återanvändas upp till åtta gånger innan den har förlorat sina egenskaper. Plasten är godkänd för eldning i värmeverk. STAPP Riko-Plank är helt underhållsfri.
  • STAPP Kulfångsskärm är ett kostnadseffektivt val för att ersätta de gamla platsbyggda konstruktioner av trä.
  • STAPP Kulfångsskärm består av en betongmodul som dimensioneras med tanke på säkerheten för skjutbanor och med möjligheten att demontera och flytta. Elementen bekläs efter installationen med STAPP Riko-Plank. Genom att välja STAPP Kulfångsskärm innebär detta att STAPP Miljökulfång ofta kan minskas betydligt i höjd för att installationer som är utrymmeskrävande ska passa, till exempel vid en inomhusskjutbana.

Construction